Ik zoek een

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan ze afdrukken voor privé-gebruik, maar een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de uitgever.

Wanneer een gebruiker publieke informatie, zoals teksten, foto's, beelden, tekeningen of grafieken invoert, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij profielpagina's, intekeningen, commentaren, omschrijvingen, recensies en dergelijke meer, verleent de gebruiker een ongelimiteerde toelating aan De Westlandsegids.nl. om deze gegevens te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen.

U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks alle inspanningen kan De Westlandsegids.nl niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijde actueel, juist en volledig is. De Westlandsegids.nl kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten.

De Westlandsegids.nl is niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Voor al het ander gebruik van tekst, pagina's, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben van De Westlandsegids.nl. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u specifiek aan te geven wat u wilt gebruiken (vermeld duidelijk url, bestandsnaam, titel, auteur, etc.), voor welk doel u het wenst te gebruiken, wat de oplage zal zijn en op welke manier u wilt verspreiden.

Geef ons je feedback Linkedin